Tweede netwerkevent SaRA

Algemene info

Datum: 19/11/2018

Locatie: Gebouw 2 – PC Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 – 2980 Zoersel

Maandagavond 19 november  ‘18 van 20u tot 22u  

 

Vanuit SaRA, het Samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen Regio Antwerpen (Arrondissement Antwerpen zonder Rupelgemeenten), willen we inzetten op samenwerking met de eerste lijn om kwaliteitsvolle gemeenschapsgerichte zorg te realiseren. Daarbij vinden we het belangrijk te vertrekken en leren vanuit ervaringen uit de dagelijkse praktijk die alle zorgactoren en –gebruikers op het terrein tegenkomen.

Op een eerste brainstorm in juni ’18 stonden we inhoudelijk stil bij de noden van het GGZ-zorgaanbod op lokaal niveau in de eerstelijnszones Voorkempen, Noorderkempen en Noord Antwerpen. Er werd gesproken rond crisiszorg, zorgcontinuïteit, toeleiding tot de GGZ, ontmoeting en sociale cohesie, netwerking, ervaringsdeskundigen … Een weergave van de thema’s kan je terugvinden in het verslag in bijlage.

Op maandag 19 november ’18 willen we met alle betrokken partners stilstaan hoe deze noden moeten worden aangepakt om te komen tot een toegankelijke GGZ voor iedereen. Wat zijn de prioriteiten voor 2019? Hoe organiseren we ons op lokaal en regionaal niveau? Hoe betrekken we de lopende initiatieven, bestaande werkgroepen en structuren in de eerstelijnszones rond deze thema’s? We doen hiervoor graag een voorstel tijdens het netwerkevent.

 

Wanneer?        Maandagavond 19 november ‘18 van 20u tot 22u  

Waar?                Gebouw 2 – PC Bethanië (Zie plan in bijlage voor parkeergelegenheid)

                               Andreas Vesaliuslaan 39 – 2980 Zoersel

Inschrijven?  Gratis, maar vereist - vóór 12 november via LINK SEL

Programma: 

19u30                   Onthaal (met welkomstdrankje)

20u00                   Inleiding: Voorstel organisatiemodel van het regionaal GGZ overleg en integratie met SaRA-netwerk

20u45                   Prioritaire thema’s voor 2019, Inventarisering van de lopende initiatieven

21u30                   Verkiezing van de naam voor het regionaal GGZ overleg

21u45                   Round up                           

22u00                   Receptie

Accreditering is aangevraagd.

 

 

Kalender

Tweede netwerkevent SaRA

19/11/2018 » Lees meer


Gluren bij de buren

22/11/2018 » Lees meer


Forumvergadering 3 ELZ Voorkempen

13/12/2018 » Lees meer


Forumvergadering 2 ELZA Zuid

13/12/2018 » Lees meer


Forumvergadering ELZZORA

18/11/2022 » Lees meer