Werkingsgebied

SEL Amberes heeft zijn werkingsgebied opgesplitst in 4 zorgregio's. Dit om een een grotere betrokkenheid te hebben met de lokale actoren. Per zorgregio is er een SEL coördinator tewerkgesteld.

Op het onderstaande kaartje kan je het werkingsgebied van SEL Amberes vinden. Tevens kan u zien tot welke zorgregio uw gemeente behoort.