POP Schilde

Als eerstelijnswerker worden we verwacht om deel te nemen aan projecten, nieuwe initiatieven, overlegmomenten, samenwerkingsverbanden,…

Het bos door de bomen niet meer zien, lijkt ons niet zo onoverkomelijk. 

Een evenwicht zoeken en die vinden houdt in dat je niet overal aan kan participeren. Maar maak je altijd een goede keuze in wat je laat vallen?

Regiocoördinator Veerle Van der Velde van zorgregio Schilde heeft de verschillende overlegstructuren in kaart gebracht waarbij de begeleidingscommissie die AZ Malle elk jaar organiseert, de meest uitgebreide informatie geeft over wat er leeft binnen de zorgregio Schilde.

Naar aanleiding van de veranderingen die in de toekomst zullen gebeuren op eerste lijn en de verwachting dat we steeds meer en meer moeten samenwerken heeft SEL Amberes, in overleg met AZ Malle, een nieuw concept voorgesteld waarbij juist het samenwerken en informeren hand in hand gaan.

Zo zal SEL Amberes naast de begeleidingscommissie een plaatselijk overleg platform uitbouwen waar de brede eerste lijn aan kan participeren. Hiernaast wordt er een stuurgroep eerstelijn samengesteld bestaande uit verschillende disciplines (o.a. huisartsen, AZ Malle,..) die vooral rond kwaliteit en innovatie zal werken.

Deze stuurgroep zal gevoed worden door het beleid maar ook door jullie.  Vragen, problemen, … kunnen, via de POP en de begeleidingscommissie, door de stuurgroep eerstelijnszone behandeld worden enerzijds en anderzijds kan deze POP bijdragen tot deskundigheidsbevordering dmv opleiding e.d.

De bedoeling is om een wisselwerking te krijgen tussen de begeleidingscommissie, POP en de stuurgroep waardoor transparantie een feit wordt.

Hier ben je alvast zeker van je juist keuze.