praatcafé's dementie

Het praatcafé is een gratis bijeenkomst voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Onder leiding van een gespreksleider en met behulp van andere gastdeskundigen krijgen zij informatie rond aspecten van dementie. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Er wordt gestreefd naar een zo gemoedelijk en informeel mogelijke sfeer. Er is volop gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Gewoon luisteren kan echter ook.

Het onthaal start steeds een half uurtje op voorhand.

Volgende Praatcafés zijn actief binnen onze regio:

 • Praatcafé Dementie ANTWERPEN:
  Contact via OCMW Informatiepunt
  Francis Wellesplein 1 te 2018 Antwerpen
  03 338 28 28 

  Locatie praatcafé: Dienstencentrum Den Oever; Korte Ridderstraat 18; 2000 Antwerpen
  Nog geen programma voor 2015
   

 • Praatcafé Dementie DWAALLICHT Malle:
  Contact: info@dwaallicht.be - www.dwaallicht.be
  Locatie praatcafé: Cafetaria WZC ter Bleeke; Blijkerijstraat 71; 2390 Malle
  Steeds door op een donderdagavond om 19 uur 30 in het Cafetaria woonzorgcentrum ter Bleeke, Blijkerijstraat 71, 2390 Malle