Regiowerking

SEL Amberes heeft zijn werkingsgebied opgesplitst in 4 zorgregio's. Dit om een een grotere betrokkenheid te bekomen met de lokale actoren. Per zorgregio is er een SEL coördinator tewerkgesteld. De projecten die worden uitgerold of waar SEL Amberes aan meewerkt, zijn soms verschillend in de vier zorgregio's. Op deze manier wil SEL Amberes tegemoet komen aan de regionale noden en op maat van de verschillende regionale behoeftes werken.