Samenwerking

Al sedert de oprichting van SEL Amberes zetten we in op de samenwerking in de eerstelijn. Dat samenwerken nodig is, staat buiten kijf. Maar hoe doe je dat? Hoe vinden zorgverstrekkers elkaar?

SEL Amberes initieert samenwerking in verschillende sectoren door hen thematisch bij elkaar te brengen maar ook onze plaatselijke overlegplatformwerking zorgt voor lokale samenwerking.

Wil je graag deelnemen aan één van onze overlegtafels of plaatselijk overlegplatform? Contacteer dan je lokale SEL coördinator.