Soorten overleg

GDT-overleg
Multidisciplinair overleg (MDO) in de thuiszorg wordt door de federale overheid onder bepaalde voorwaarden vergoed.
Het begrip GDT staat voor geïntegreerde dienst voor thuiszorgverzorging, dit is de erkenning dat de verschillende SEL’s in Vlaanderen kregen van de federale overheid. Sommige deelnemers kunnen een vergoeding ontvangen voor hun deelname indien het GDT-overleg voldoet aan volgende criteria.

SEL-overleg
Multidisciplinair overleg (MDO) wordt ook door de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden vergoed.
Ook hier kunnen sommige deelnemers een vergoeding ontvangen voor hun deelname. Het SEL-overleg moet hiervoor voldoen aan volgende criteria.

PSY-MDO
Wanneer het multidisciplinair overleg georganiseerd wordt over de zorg van een patiënt met een psychiatrische problematiek, gelden er specifieke criteria om de deelnemers te kunnen vergoeden.