Diversiteit

Onze samenleving is superdivers. Nieuwkomers vinden hun weg naar de zorg en steeds meer personen met een andere origine worden zorgvrager.

Hoe ga je als organisatie om met al deze verschillen? Hoe pak je de ontwikkeling van een diversiteitsbeleid binnen je organisatie aan? Of hoe vorm je je medewerkers of studenten in deze superdiversiteit en de uitdagingen die ze met zich meebrengt?

SEL Amberes ontwikkelde samen met Connectar Brussel twee videomontages en bijhorende wordshops. Aan de hand van een aantal getuigenissen worden knelpunten, maar ook mogelijkheden, in beeld gebracht. Er worden tips geformuleerd en good practice voorbeelden naar voor gebracht. Bekijk hier alvast de trailer van de clip!

Wil je als organisatie of docent graag aan de slag met onze module? Vraag dan via onderstaand formulier onze workshop met draaiboek aan. Geen moderator voor handen binnen je organisatie? Vink dan ook het vakje 'moderator' aan. We helpen je graag verder.


SEL Amberes vzw respecteert uw privacy. Overeenkomstig de Wet op de Persoonlijke Levenssfeer dd. 08.12.1992 hebt u het recht op inzage en verwijdering van uw gegevens en dit op uw eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.


Bekijk ook hier wat minister Vandeurzen te vertellen heeft over ons diversiteitsproject!