Events

Trefdaf SaRA Kempen (3)

09/12/19 | 19:00 - 22:00

Locatie: Gebouw 2 – PC Bethanië

              Andreas Vesaliuslaan 39

              2980 Zoersel


Vanuit SaRA, het Samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen Regio Antwerpen (Arrondissement Antwerpen zonder Rupelgemeenten), willen we inzetten op samenwerking met de eerste lijn om kwaliteitsvolle gemeenschapsgerichte zorg te realiseren. Daarbij vinden we het belangrijk te vertrekken en leren vanuit ervaringen uit de dagelijkse praktijk die alle zorgactoren en –gebruikers op het terrein tegenkomen.
Na een eerste werkingsjaar van SaRA-Kempen is het tijd om terug samen te zitten om feedback te geven over de realisatie van 2019. Verder bespreken we de strategische doelstellingen die in het meerjarenplan van SaRA werden gedefinieerd en bepalen we tijdens het netwerkevent samen met alle aanwezige partners welke van deze strategische doelstellingen eerst moeten worden aangepakt op het lokaal en regionaal niveau van SaRA-Kempen.
Wat zijn de prioriteiten in de eerstelijnszones Voorkempen, Noorderkempen en (een deel van) Noord Antwerpen? Welke acties zijn nodig om deze prioritaire doelstellingen te verwezenlijken?

Inschrijven is GRATIS, maar VERPLICHT - vóór 1 december

PROGRAMMA:

19u00 Onthaal (met welkomstdrankje)

19u30 Treed uit de Schaduw: Postersbeurs over iniatieven vermaatschappelijking GGZ in regio (zie aparte oproep)

20u30 Prijsuitreiking Posterbeurs Treed uit de Schaduw

20u45 Terugblik werkingsjaar 2019

21u00 Strategische doelstellingen SaRA: stemming prioritaire doelstellingen SaRA-Kempen

21u15 Van prioritaire doelstellingen SaRA-Kempen naar een actieplan 2019

21u55 Round up

Accreditering is aangevraagd.


Klik HIER om u in te schrijven