Artikel 107 - SaRa


De doelstelling van artikel 107 is het uitwerken van oplossingen voor alle geestelijke gezondheidszorgnoden van de bevolking van een regio. Dit specifiek voor volwassenen en jongvolwassenen. In kader hiervan ontstond SaRa, een samenwerkingsverband voor gemeeschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in de regio Antwerpen.

Samen met verschillende zorgactoren in het Antwerpse arrondissement, wordt er gestreeft naar een zo groot mogelijke vermaatschappelijking van de zorg.

Door de afbouw van ziekenhuisbedden wordt er budget vrijgemaakt om de psychiatrische thuiszorg verder uit te bouwen en de schotten tussen geestelijke- en niet geestelijke gezondheidszorgpartners, neer te halen.