PSY-MDO

PSY-MDO


Bij complexe thuiszorgsituaties waarbij er sprake is van een psychische problematiek of kwetsbaarheid kan een multidisciplinair overleg (MDO) aangewezen zijn. Het is namelijk van het grootste belang dat zorgverstrekkers en hulpwerleners elkaar kennen en zo nodig kunnen afstemmen.

Multidisciplinair overleg is maatwerk en gebeurt met respect voor de keuzevrijheid van de patiënt/cliënt en diens omgeving. Er wordt evenwel ook rekening gehouden met de mogelijkheden en grenzen van de professionele en niet-professionele zorg- en hulpverleners.

Een multidisciplinair overleg gebeurt altijd op vraag van een persoon/organisatie die bij de thuiszorgsituatie betrokken is: een professionele zorg- of hulpverlener, een mantelzorger, een vrijwilliger of de patiënt/cliënt zelf.

Wanneer het multidisciplinair overleg georganiseerd wordt over de zorg van een patiënt met een psychiatrische problematiek, gelden er specifieke criteria om de deelnemers te kunnen vergoeden.