Ouderen

Vlaanderen is de meest vergrijsde regio in België met het hoogste aandeel vijfenzestigplussers in zijn bevolking. De vergrijzing zal ook de komende jaren naar verwachting sterk blijven stijgen in Vlaanderen. Zo wordt nog vóór 2030 de kaap van 25% vijfenzestigplussers in de bevolking bereikt.

Met een sterk vergrijzende en zelf verzilverende bevolking is het niet verwonderlijk dat de focus van zorg bieden verschuift. Niet alleen zal het aantal zorgvragers toenemen, ook de aard van de zorg verandert. De ouderen van morgen zijn niet meer de ouderen van vandaag. Enerzijds worden patiënten en cliënten algemeen genomen mondiger, anderzijds zien we ook een toename van kansarmoede en spelen drempels tot een goede gezondheidszorg nog steeds een rol.

SEL Amberes probeert, samen met zijn partners, een antwoord te bieden op de veranderende samenleving. Door zorgaanbieders en organisaties te ondersteunen in hun zorgaanbod en samenwerking op gang te brengen, maar ook aan de hand van thematische onderwerpen zoals ouderenmis(be)handeling, dementie en ondervoeding.