Ouderenmis(be)handeling

Ouderenmis(be)handeling:

Ouderenmisbehandeling is nog steeds een onderkend thema dat in aantal in opmars is. De vergrijzing en de toenemende stress waar mantelzorgers mee te maken krijgen maken van oudermisbehandeling (jammer genoeg) een actuele topic. In 2015 nam SEL Amberes de fakkel van de stuurgroep oudermisbehandeling over van de Provincie. Op de stuurgroepvergaderingen steken verschillende partners, die reeds een beleid rond oudermisbehandeling in hun organisatie hebben, de koppen bij elkaar om een stappenplan oudermisbehandeling te ontwikkelen. Er worden knelpunten in kaart gebracht en op basis daarvan worden er thema's bepaald voor het ontwikkelen van regionale vormingen. Zo ging in oktober 2015 een eerste vorming oudermisbehandling door, waarbij aspecten zoals voorkomen, soorten, profiel van de plegers en (rechten en) plichten van zorgverstrekkers aan bod kwamen. Tijdens de netwerkvorming van 2016 werd het stappenplan OMB besproken en was er aandacht voor hoe het in gesprek brengen van een vermoeden. Hou dus vooral onze kalender goed in de gaten!

Meer informatie over oudermisbehandeling vind je hier:

Ouder(mis)behandeling