Overlegplatform Dementie

Een Overlegplatform Dementie is een overlegforum van verschillende voorzieningen, organisaties en zorgaanbieders die werken met en voor mensen met dementie en hun omgeving

Het Overlegplatform maakt dementie kenbaar en bespreekbaar bij mantelzorgers en professionelen, maar ook in de bredere maatschappij. Het is een plaats waar ervaring, deskundigheid en expertise wordt uitgewisseld en waar er wordt bijgedragen aan de beeldvorming van dementie in de maatschappij.

Gaandeweg ontstaan er meer en meer overlegplatformen, telkens ingebed in een SEL-regio.  SEL Amberes werkt samen met het ECD Orion aan een overlegplatform Dementie voor Antwerpen.

De eerste trefdag van het OverlegPlatform Dementie bracht reeds heel wat zorgverstrekkers en organisaties samen om na te denken over de rol van de mantelzorger van patiënten met dementie. Vorig jaar stond Diversiteit in de kijker en in 2018 nemen we de aanpak van Dementie onder de loep via workshops (gebaseerd op het vormingspakket "Wat werkt?" Raadpleeg dus zeker onze kalender voor toekomstige activiteiten!


Neem je graag deel aan het digitaal OverlegPlatform Dementie, stuur dan een mailtje naar riet.pauwels@orion.be.