Praatcafés dementie

Het praatcafé is een gratis bijeenkomst voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Onder leiding van een gespreksleider en met behulp van andere gastdeskundigen krijgen zij informatie rond aspecten van dementie. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Er wordt gestreefd naar een zo gemoedelijk en informeel mogelijke sfeer. Er is volop gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Gewoon luisteren kan echter ook.

Het onthaal start steeds een half uurtje op voorhand.


Volgende Praatcafés zijn actief binnen onze regio:

  • Praatcafé Dementie ANTWERPEN:

    Contact via OCMW Informatiepunt

    Francis Wellesplein 1 te 2018 Antwerpen

    Tel. 03 338 28 28  Email: info@ocmw.antwerpen.be

    Locatie praatcafé: Dienstencentrum Den Oever 

    Korte Ridderstraat 18; 2000 Antwerpen

    Nog geen programma voor 2015


  • Praatcafé Dementie DWAALLICHT Malle:

    Contact: info@dwaallicht.be - www.dwaallicht.be

    Locatie praatcafé: Cafetaria WZC ter Bleeke

    Blijkerijstraat 71, 2390 Malle

    Steeds door op een donderdagavond om 19 uur 30 

    In het Cafetaria woonzorgcentrum ter Bleeke

    Blijkerijstraat 71, 2390 Malle


  • Praatcafé Dementie LICHTPUNT Schoten - Wijnegem:

    Contact: http://www.ocmwschoten.be/lichtpunt-praatcafe-dementie.aspx

    Afhankelijk van het thema steeds een wisselende locatie


  • Praatcafé Dementie NOORDERLICHT Kalmthout:

    Contact : www.noorderlicht-praatcafe-dementie.be 

    info@noorderlicht-praatcafe-dementie.be

    Locatie: Dienstencentrum De Groten Uitleg

    Kerkeneind 20, 2920 Kalmthout

    Steeds op een dinsdag