Over SEL Amberes

SEL Amberes wil als samenwerkingsinitiatief in de eerstelijnsgezondheidszorg voor arrondissement Antwerpen de samenwerking tussen eerstelijnsorganisaties en zorgverstrekkers in de eerstelijn ondersteunen, knelpunten detecteren, signaleren en wegwerken. Dit met als finaliteit om onrechtstreeks de eerstelijnszorg voor de eindgebruikers te optimaliseren.

VISIE

1.            SEL Amberes wil de samenwerking tussen de individuele zorgverstrekkers stimuleren door het faciliteren van het MDO.

2.            SEL Amberes wil een forum zijn voor eerstelijnsorganisaties en zorgverstrekkers in de eerstelijn, een brug naar aanpalende sectoren en wil een signaalfunctie opnemen naar de overheid toe.

3.            SEL Amberes wil streven naar en bijdragen aan een kwalitatieve eerstelijnszorg door interdisciplinaire samenwerking te ondersteunen, samenwerkingsstructuren te faciliteren daar waar er geen zijn en andere initiatieven daartoe te verbreden en te verdiepen. SEL Amberes wil daarvoor alle eerstelijnspartners betrekken en engageren.

4.            SEL Amberes wil een organisatie zijn die op zoek gaat naar antwoorden op een hoger niveau, rekening houdend met best practices, al dan niet uit andere sektoren. Het wil een eerstelijnskenniscentrum zijn wat betreft algemene overkoepelende problematieken in de eerstelijn.

5.            SEL Amberes wil werken aan ontschotting en uitwisseling.

KERNWAARDEN

Verbindend, stimulerend, teamwork, innovatief, explorerend en zelfreflectie

Privacyverlaring