Bestuur SEL Amberes


  1. Algemene Vergadering

  2. Raad van Bestuur

  3. Dagelijks Bestuur:

  • Voorzitter: Dr. Jan Heeren

  • Ondervoorzitter: Stefan Van Eeckhout

  • Secretaris: Frank Remy

  • Penningmeester: Rudy Cornelis