Werkingsgebied

SEL Amberes heeft zijn werkingsgebied opgesplitst in 4 zorgregio's. Dit om een een grotere betrokkenheid te bekomen met de lokale actoren. Per zorgregio is er een SEL coördinator tewerkgesteld.

Op onderstaande kaart kan je het werkingsgebied van SEL Amberes vinden. Tevens kan je bekijken tot welke zorgregio je gemeente behoort.