Platform Antwerpse Thuisverpleegkundigen

De thuisverpleegkundigen in arrondissement Antwerpen zijn zeer verspreid. Via vertegenwoordiging vanuit de 7 Antwerpse eerstelijnszones in ons Platform trachten we hen samen te brengen.

Als platform zijn we uiteraard benieuwd naar de ideeën, de frustraties, de wensen… van de thuisverpleging!

Als thuisverpleegkundige kom je immers met een groot scala van patiënten én andere zorgverstrekkers in aanraking.

Ben je als thuisverpleegkundige mee in de ontwikkelingen van de eerste lijn? Wil je graag een luisterend oor waar je terecht kan met je bezorgdheden?


Vul dan onze enquête in via https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=156682258897 en/of vul je gegevens in via https://www.desocialekaart.be/user/register , zodat je kan gevonden worden. 


Wil je deelnemen aan de Platformvergaderingen, stuur dan een mailtje naar info@selamberes.be.

Samen maken we er iets moois van!