Preventie en welzijn

Als samenwerkingsinitiatief in de eerstelijn wil SEL Amberes niet alleen tussen de eerstelijnsactoren voor verbinding zorgen, ook op bruggen bouwen naar preventie en welzijn zetten we sterk in. De noden van patiënten/cliënten kan je immers niet opdelen in hokjes.

Preventie, zorg en welzijn zijn sterk met elkaar verweven en het is dan ook belangrijk dat er aan ontschotting gewerkt wordt. SEL Amberes doet dit door over de eigen muurtjes te kijken en oog te hebben voor de patiënt in zijn geheel.

Zo werken we mee aan een project over de (secundaire) preventie van chronisch hartfalen, zetten we in op het de projecten Bewegen Op Voorschrift en ontwikkelden we samen met LOGO een beweegproject voor ouderen in pilootregio Lint. Via een samenwerkingsverband met Andante willen we suïcidepreventie op de agenda plaatsen en door onze Raad Van Bestuur bieden we een samenwerkingsplatform aan dat ruimer gaat dan enkel de eerstelijnsactoren.