Kwetsbare hartpatiënten

In 2016 werkte SEL Amberes mee aan een pilootproject Chronic Care. LMN Antwerpen Berchem stelde een consortium samen om na te denken over de zorg voor de chronische hartfalenpatiënt.

Het project werd jammer genoeg niet weerhouden voor de overheden, doch dat verhindert de partners niet om hun samenwerking verder te zetten. De chronisch hartfalenpatiënt is immers een grote risicopatiënt voor het ontwikkelen van een hele reeks complicaties. Via de stuurgroep Chronisch Hartrfalen willen we een pilootproject uitrollen waarin er een efficiëntere zorg voor de hartpatiënt zich ontwikkelt en waarbinnen preventie een centrale rol inneemt.

Met ondersteuning van Dirk Broeckx krijgt het project langzaam maar zeker vorm. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de stuurgroep? Wil je meer weten over de uitrol van dit project? Contacteer dan je lokale SEL coördinator of de zorgtrajectpromotor. Zij zullen je graag verderhelpen.