Suïcidepreventie

In België sterven per dag 5 à 6 mensen door zelfdoding. Door deze cijfers scoort België opvallend slechter dan de omliggende landen en de rest van Europa. Het aantal zelfmoordpogingen ligt nog veel hoger. Bij elke zelfdoding of zelfmoordpoging worden bovendien gemiddeld 25 mensen betrokken als na- of naastbestaanden. Ondanks de omvang van het probleem blijken er nog veel misvattingen en taboes rond dit onderwerp te bestaan. Het is daarom noodzakelijk om tijdig en gepaste hulp te kunnen bieden aan zij die het nodig hebben. Vele van deze mensen komen terecht bij 1elijnshulpverleners met een al dan niet duidelijke hulpvraag. Hoe moeten wij als hulpverleners omgaan met deze complexe problematiek? Welke signalen wijzen op suïcidegedachten? Hoe maken we een correcte risico inschatting? Naar waar kunnen we doorverwijzen?

De meest effectieve vorm van preventie tegen zelfmoord is het ondersteunen en aanbieden van correcte kennis aan de hulpverlening die in rechtstreeks contact staat met deze doelgroep. Om deze reden bieden wij vanuit de suïcidepreventie van CGG Andante voor Provincie Antwerpen, i.s.m. het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie vanuit de dienst Welzijn binnen de Vlaamse overheid, aangepaste vormingen op maat aan verschillende doelgroepen aan en toegespitst op de verschillende aspecten binnen het suïcidaal proces.

Hieronder vindt u de link naar het open aanbod van Andante voor vormingen en de contactgegevens voor een vraag tot vorming op maat.

Link naar 1813: https://www.zelfmoord1813.be/vormingen

Link naar onze site: https://andante.be/voor-professionals/suicidepreventie/

Link Vlaams Actieplan Suicidepreventie: https://www.zorg-en-gezondheid.be/vlaams-actieplan-su%C3%AFcidepreventie-2012-2020

Neem nu ook als hulpverlener het detectie en behandelingsplan suïcide door of schrijf je in op https://www.zelfmoord1813.be/vormingen !