Gluren bij de buren

"Gluren bij de Buren" is een initiatief ontstaan in de werkgroep "Netwerken, Forum, Opleiding en Intervisie”, één van de drie werkgroepen binnen het zorgstrategisch plan van de gemeente Brasschaat. Tijdens de opmaak van dit zorgstrategisch plan kwam vrij snel naar boven dat er een quasi volledig aanbod is van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de gemeente Brasschaat, en bij uitbreiding in eerstelijnszone Noorderkempen.  Eveneens bleek echter dat de mensen op de werkvloer van deze voorzieningen een onvoldoende zicht hadden op dit brede landschap, ze kennen elkaar niet of nauwelijks...

In de loop van 2017 besliste de werkgroep daarom om een nieuw project op poten te zetten, waar verschillende voorzieningen de kans krijgen om op een onderhoudende manier zichzelf voor te stellen aan hun collega’s binnen de gezondheids- en welzijnssector.  Gluren bij de Buren was geboren.

In 2018 besliste de werkgroep om dit prachtige initiatief uit te breiden naar de eerstelijnszone Noorderkempen, zorg en welzijn aanbieden stopt tenslotte niet aan de gemeentegrenzen.

Zo wordt 3 keer per jaar een zorg- of welzijnsorganisatie voorgesteld aan de collega’s. Heb je interesse in deelnemen aan “Gluren bij de Buren”, of wil je zelf eens een editie organiseren, neem dan contact op met Jelke De Bruyne en Hanne Aernouts (info@elznoorderkempen.be)