Zorgstrategisch plan gemeente Brasschaat

Na het succes van Zorgstrategisch Plan Zoersel wou ook de gemeente Brasschaat van de ontschotting van de gezondsheids- en welzijnssector werk maken.  Onder supervisie van het OCMW en met ondersteuning van de provincie werden verschillende ontstond het Zorgstrategisch Plan 1.0 gemeente Brasschaat.

Door het uitgebreid in kaart brengen van alle partners in de gemeente wil men komen tot een duidelijk inzicht van het aanbod, de overlappingen en de eventuele leemtes in het landschap van gezondheid en welzijn.  Hierdoor wil men dit aanbod aan kwaliteit laten winnen en de toegankelijkheid voor elke individuele zorgvragen verhogen.  Het zorgstrategisch plan gemeente Brasschaat kreeg dan ook de naam  Iedereen telt mee in Brasschaat. “We willen er voor zorgen dat mensen zo vroeg mogelijk de juiste ‘weg’ vinden bij hun zorg- of welzijnsvraag om zo adequaat en op maat geholpen te worden”,

Op 3 mei 2016 werd het project aan alle zorgactoren voorgesteld. Zij bekrachtigden hun medewerking en inzet door de ondertekening van de intentieverklaring, en er werd samen met de meer dan 60 deelnemers een analyse gemaakt van de noden binnen de gemeente. In december 2016 werd het strategisch plan 1.0 onder grote belangstelling voorgesteld en ondertekend door de verschillende partners.

Er werd afgesproken om in een volgende fase werkgroepen op te richten rond 3 belangrijke onderwerpen, telkens met een trekker uit het werkveld:

-          Meldpunt – laagdrempelig aanspreekpunt, zowel voor zorgverstrekkers als voor zorgvragers en mantelzorgers (trekker : CAW antwerpen, Tom Van De Guechte)

-          Opleiding en intervisie – Netwerken – Forum (trekker : SEL Amberes, Stef Spiessens). Vanuit deze werkgroep wordt voortaan de POP regio Brasschaat gevoed, die op 11 mei reeds voor de derde maal doorging.

-          Vermaatschappelijking van de zorg - Buurtvervlechting (trekker : OCMW Brasschaat, Theo Verbist)

Sel Amberes zetelt eveneens in de stuurgroep van ZSP 1.0  Voor meer informatie kan je terecht bij Stef Spiessens, SEL-coördinator regio Brasschaat