Zorgwijzer Parkinson

Pilootproject zorgregio Brasschaat:

Geïntegreerde Thuiszorg voor Personen met een Parkinsonisme

In samenwerking met SEL Amberes en lokale zorgverstrekkers, is Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen gestart met een pilootproject rond personen met een Parkinsonisme.

Uit onderzoek is immers gebleken dat vroegtijdig en intensief revalideren niet enkel effectief en kostenbesparend is, maar ook de levenskwaliteit van de patiënt op meerdere domeinen aanzienlijk doet stijgen.

Door middel van een geïntegreerde paramedische aanpak - waarbij er naast de ondersteuning van de arts ook kinesitherapeutische, logopedische, psychologische, ergotherapeutische en verpleegkundige ondersteuning/therapie aanwezig is - wordt er ingespeeld op dreigende problemen en het voorkomen van een ziekenhuisopname. Het principe van casemanagement door de patiënt staat hierbij centraal.

Door middel van een verpleegkundig spreekuur Parkinson in te voeren, wordt zowel de revalidatie als de mantelzorg geoptimaliseerd en wordt de nodige info verleend zodat er indien nodig kan worden doorverwezen naar de tweede lijn.

Doel van het project is om het effect te meten van multidisciplinaire en interdisciplinaire zorgverlening en levenskwaliteit bij de persoon met een parkinsonisme te verbeteren.

Dit project loopt momenteel in zorgregio Brasschaat (Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel).

Voor meer informatie, kan u terecht bij een actieve Logopediste zelfstandige, gespecialiseerd in Parkinson:

Agnes van Loon
0496/74 08 47
Agnes.VanLoon@telenet.be


U kan ook de SEL-coördinator van zorgregio Brasschaat of een kijkje nemen op Zorgwijzer Parkinson.


De huisartsenfolder en patiëntenfolder kan u hier bekijken.