MORES

De doelgroep van dit project bestaat uit chronisch zieke patiënten uit de regio Mortsel, waarbij de reguliere zorg niet langer volstaat om kwaliteit te kunnen waarborgen. MORES staat voor Mortselse regionale samenwerking.

Het project beoogt een kwaliteitsverbetering van de zorg voor deze moeilijke patiëntengroep aan de hand va een gestructureerd multidisciplinair overleg waarbij alle zorgverstrekkers worden betrokken. Door actieve zorgcoördinatie wordt dit casemanagement opgevolgd.

Het reeds gekende MDO wordt uitgewerkt tot een eenvoudigere administatie, inventarisatie en taakomschrijving. Inhoudelijk zal er meer monitoring zijn en wordt er meer continuïteit van zorg beoogd. Casemanagement krijgt een belangrijle rol: toezicht houden op de gemaakte afspraken en indien nodig, het aansturen van het zorgteam.

De rol van casemangement wordt in het project ofwel opgenomen door de overlegcoördinator van het MDO of door een zorgbemiddelaar (uit de onmiddelijke omgeving van de patiënt).