Samenwerking

Al sedert de oprichting van SEL Amberes zetten we in op de  samenwerking in de eerstelijn. Dat samenwerken nodig is, staat buiten  kijf. Maar hoe doe je dat? Hoe vinden zorgverstrekkers elkaar?

SEL Amberes initieert samenwerking in verschillende sectoren door hen  thematisch bij elkaar te brengen maar ook onze plaatselijke  overlegplatformwerking zorgt voor lokale samenwerking.

Wil je graag deelnemen aan één van onze overlegtafels of plaatselijk overlegplatform? Contacteer dan je lokale SEL coördinator.