POP Brasschaat

Een POP in zorgregio Brasschaat?!

Sinds de start van SEL Amberes (het samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg) in zorgregio Brasschaat, is het steeds onze ambitie geweest om het regionale werkveld bij elkaar te brengen. Dit trachten we te verwezenlijken door middel van een plaatselijk overlegplatform, oftewel een POP!

Elkaar leren kennen, in dialoog gaan, samenwerking organiseren, informatie uitwisselen, vorming krijgen ... rond de gemeenschappelijke thema’s ‘thuiszorg’, ‘gezondheidszorg’ en ‘welzijn’ …  Mooie uitgangspunten die volgens SEL Amberes verwezenlijkt kunnen worden aan de hand van een thematische, interactieve en praktijkgerichte samenkomst.

Een eerste kick-off vergadering in mei 2016 leerde ons dat de nood aan regionale contacten tussen hulpverleners onderling, groter is dan gedacht. Wie is die persoon achter de e-mail? Waarvoor kan ik bij hen terecht? Waarover gaat hun nieuw project? Zulke zaken trachten we in de toekomst aan bod te laten komen tijdens een gecoördineerd netwerkmoment. Voorafgaand laten we plenair een specifiek vormingsthema aan bod  komen, dat we zo regionaal mogelijk invullen.


Concreet?

3 à 4 keer per jaar wordt een POP georganiseerd. Dit rond een thema dat door jullie gekozen werd. Nieuwe suggesties en ideeën zijn daarnaast steeds welkom! Na het vormingsmoment volgt een netwerksessie. Dit telkens rond de middag, met een broodje, zodat de belasting voor het werk minimaal blijft.

Iedereen die werkt in de eerste-, tweede- en derdelijn is welkom, zolang je werkzaam bent in één van de volgende 6 gemeentes: Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel.


Wens je meer informatie, wil je voor de volgende POP een uitnodiging ontvangen of wil je meewerken aan de inhoud van zo’n POP? Neem dan contact op met je plaatselijke SEL-coördinator Stef Spiessens.