Sociale kaart

Één van de Opdrachten van het SEL is het opmaken, het regelmatig actualiseren en het ter beschikking stellen van een volledig overzicht van zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers. Omdat er de laatste jaren geen duidelijk was over het eigenaarschap van een volledige sociale kaart voor de hele zorgregio, zette SEL Amberes is op deelkaarten.

1. Op www.desocialekaart.be kan u alvast een overzicht vinden van zorg en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel. Sedert begin 2017 werd duidelijk dat de sociale kaart een Vlaamse bevoegdheid zal worden en SEL Amberes werkt dan ook mee aan het inputten van de gegevens van zelfstandige zorgverstrekkers. Verwacht wordt nog dat de sociale kaart eind 2017 ook deze gegevens zal bevatten.

2. SEL Amberes stelde een sociale kaart op voor zijn werkingsgebied inzake dementie. Deze sociale kaart vindt u hier.

3. Dat communicatie met anderstaligen in de zorg niet altijd eenvoudig is staat vast. Toch is het van het allergrootste belang dat patiënt/cliënt en zorgverstrekker/zorgaanbieder elkaar goed begrijpen. Tal van hulpmiddelen zijn daarvoor voor handen. SEL Amberes zet ze voor u even op een rij in de sociale communicatiekaart.

 Sociale kaart LMN pajottenland

LMN Pajottenland ontwikkelde een sociale kaart, die je kan raadplegen via volgende link:

http://www.lmn-pajottenland.be/socialekaart/zorgverleners

We willen er op wijzen dat er geen garantie bestaat in het sluitend zijn van deze sociale kaarten. Zoekt u iets, maar u vindt het niet? Staan uw gegevens als zorgverstrekker niet vermeld? Contacteer ons en we helpen u graag verder!