Formulier gegevensverzameling

 Voor het invoeren en actueel houden van de zorgberoepen (huisartsen, apothekers, logopedisten,…) werkt de Vlaamse overheid samen met de SEL’s (Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg) en de LMN’s (Lokale Multidisciplinaire Netwerken).

De Vlaamse overheid zet volop in op www.desocialekaart.be en wil hiervan een gestructureerde en volledige databank maken die mensen kan helpen in hun zoektocht naar een zorgorganisatie of zorgverlener.


Help jij ons om de databank compleet te maken? Zo ja, Klik onderstaande link om uw organisatiefiche en persoonsfiche in te vullen.


 https://forms.gle/eVy2Lzj32XDtHDmZ7


Ter info: op termijn kantelen de SEL’s en LMN’s in in de Eerstelijnszones en zal het beheer van de zorgberoepen voor de sociale kaart vanuit die Eerstelijnszones gebeuren.