Thuiszorgoverleg (MDO)

Bij complexe thuiszorgsituaties (van fysieke, psychische, sociale aard of andere problematiek) kan een multidisciplinair overleg (MDO) aangewezen zijn. Tijdens dit overleg komen alle betrokken professionele zorg- en hulpverleners samen met (zo mogelijk) de mantelzorger(s), de patiënt/cliënt en vrijwilligers. Dit op een vooraf afgesproken locatie en datum om:

  • kennis te maken met de cliëntsituatie/hulpverlening
  • de zorg- en/of hulpverlening onderling af te stemmen
  • de thuiszorg te organiseren
  • de zorg- en/of hulpverlening op te volgen

Multidisciplinair overleg is maatwerk en gebeurt met respect voor de keuzevrijheid van de patiënt/cliënt en diens omgeving. Er wordt evenwel ook rekening gehouden met de mogelijkheden en grenzen van de professionele en niet-professionele zorg- en hulpverleners.

Een multidisciplinair overleg gebeurt altijd op vraag van een persoon/organisatie die bij de thuiszorgsituatie betrokken is: een professionele zorg- of hulpverlener, een mantelzorger, een vrijwilliger of de patiënt/cliënt zelf.

Bekijk hier onze vernieuwde MDO-folder of bekijk onze promoclip!