Zorgteamformulier

Het zorgteamformulier

Patiënten worden vaak door meer dan één zorgverstrekker bijgestaan. Ook hulpverleners en mantelzorgers maken in veel gevallen deel uit van het zorgteam. Maar hoe zit het met dit zorgteam bij een ziekenhuisopname van een patiënt? Kent het ziekenhuis dit zorgteam bij ontslag van de patiënt?

 Om de zorg van patiënten bij een ziekenhuisopname of -ontslag te verbeteren ontwikkelden SEL GOAL, SEL Zorgnetwerk Zenneland, de Vlaams-Brabantse ziekenhuizen en provincie Vlaams-Brabant het zorgteamformulier, dat hier ter beschikking wordt gesteld.


WAT IS EEN ZORGTEAMFORMULIER?

Het zorgteamformulier is een document dat praktische gegevens bevat over de zorgverleners van de patiënt en zijn thuissituatie: wie is zijn huisarts, wie is zijn contactpersoon in geval van nood, wie is zijn apotheker, …  Het zorgteamformulier is eigendom van de patiënt die het thuis bewaart en meeneemt bij elke opname.


WAAROM EEN ZORGTEAMFORMULIER?

Heel wat moeilijkheden in de communicatie tussen zorgteam en ziekenhuis kunnen vermeden worden door een goede informatieoverdracht. Dankzij het zorgteamformulier kan het ziekenhuis de juiste personen probleemloos contacteren waardoor zij tijdig informatie ontvangt over de thuissituatie van de patiënt. Ook worden bij ontslag de vertrouwde zorgverleners van de patiënt ingeschakeld, en geen andere. Door samen met het ziekenhuis taakafspraken te maken, kan het zorgteam het ontslag goed voorbereiden en krijgt de patiënt thuis vlotte en gepaste zorg. Het zorgteamformulier zorgt voor een vlottere overgang tussen ziekenhuis en thuis!